gywmbjtp

ပြပွဲများ

ရုရှား Metallobrabotka 2023

၂၉ ကြိမ်မြောက် ဗီယက်နမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စက်မှုပြပွဲ (၁၀.၁၂.၂၀၂၃)

ပြပွဲများ ၀၁
ပြပွဲများ ၁၃
ပြပွဲများ ၀၃
ပြပွဲများ၀၄
ပြပွဲများ၀၅
ပြပွဲများ ၀၆
ပြပွဲများ ၀၇
ပြပွဲများ၀၉
ပြပွဲများ ၁၀
ပြပွဲ ၁၁
ပြပွဲများ ၁၂
ပြပွဲများ၀၂
ပြပွဲများ၀၈